Vaak treden de partners van de Associatie op als coach voor persoonlijke ontwikkelingsvragen, het oplossen van lastige problemen in interpersoonlijke verhoudingen en bij veranderingsprocessen. Daarnaast worden we op individuele vraag betrokken bij executive coaching, schaduwadvisering en het coachen van professionals en managers.

Coaching is voor ons is het aangaan en onderhouden van een professionele relatie gedurende een bepaalde tijd tussen twee mensen, gericht op de ontwikkeling van de persoonlijke competenties en kwaliteiten van de gecoachte. Het gaat dan om het ondersteunen, bevorderen en stimuleren op allerlei manieren van persoonlijke ontwikkelingsprocessen bij de cliënt in zijn/haar functioneren binnen de context van werk (eventueel: in relatie tot zijn/haar leven).