Ieder van de partners coacht uiteraard op zijn/haar eigen manier. Toch willen we hieronder een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten aangeven:

  • in een eerste gesprek wordt de vraag verkend, mogelijke uitkomsten en verwachtingen naar het coachingstraject op een rij gezet, zodat beiden (de cliënt en de coach) kunnen bepalen of een dergelijk traject en met deze persoon als coach effectief zal zijn en of zij met elkaar in zee willen;
  • in sommige situaties vindt het dezelfde doelstelling een driegesprek plaats waarbij een verwijzer of de manager van de betrokkene zijn inbreng heeft en zo vanuit een andere invalshoek in kaart wordt gebracht wat er in de gegeven situatie nodig is;
  • doelgerichtheid staat bij ons hoog in het vaandel, daarom zullen we eerder korter durende trajecten afspreken en bijvoorbeeld na een zestal sessies evalueren of en wat er nodig is naar een vervolg toe;
  • steeds alert zijn op in welke context de cliënt zijn/haar stappen zal gaan zetten vinden we van groot belang om te zorgen dat er realiteit in het traject is en blijft;
  • de werkwijze is sterk afhankelijk van de vraag, het thema, en van de persoon en is dus erg situatieafhankelijk. Ook zorgt de coach ervoor dat de cliënt op zijn ontwikkelingsproces gefocust blijft. Dit alles, rekening houdend met de eigen grenzen en mogelijkheden van de cliënt en de situatie waarin hij/zij verkeert;
  • de cliënt is verantwoordelijk voor het inbrengen van zijn vragen, de nodige informatie, wat hij doet met de conclusies en het resultaat van de coaching. Ook bepaalt hij/zij mede de mate van diepgang;
  • meestal krijgt de cliënt tussentijds "huiswerk". Wij beschouwen trouwens de coachingsessies als inputs zodat op de werkplek anders, meer in overeenstemming met de persoonlijke kwaliteiten, prettiger gefunctioneerd wordt;
  • uiteraard is een coaching vrijwillig. De cliënt moet zich bewust zijn dat zijn functioneren (nog meer) verbeterd kan worden, de wil hebben om daarin te investeren en hij/zij moet ook ruimte krijgen binnen zijn context om te experimenteren;
  • en natuurlijk is de inhoud van een traject vertrouwelijk.