Veel adviesopdrachten van de Associatie hebben te maken met complexe processen binnen organisaties waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Meer in het bijzonder gaat het hierbij bijvoorbeeld om:
  • Cultuurverandering Kantelen van de organisatie naar meer zakelijke contractuele verhoudingen, klantgerichter werken, herpositioneren en vergroten van de effectiviteit van (staf)diensten en andere onderdelen van de organisatie.
  • Teamontwikkeling Ontwikkelen van een visie op de gewenste toekomstige situatie, strategieontwikkeling, heroriëntatie, elementen uit het verleden verwerken en in de huidige context plaatsen, conflictoplossing, mediation en verbeteren van interne en externe communicatie.
  • Strategie en regie bij veranderingen Ontwerp van veranderings- en implementatieprocessen, adviseren over de veranderingsstrategie en de implementatieregie, interventies gericht op het mobiliseren van interne support, coachen van veranderingsmanagers en stuurgroepen, werkconferenties met sturende teams.
  • Intercultureel Adviseren en evalueren bij het invoeren van intercultureel beleid, internationaal opereren van managers, adviseurs en teams in voor hen vreemde en soms tegenstrijdig lijkende culturen.
  • Executive en team coaching Coaching, schaduwadvisering, coachen van professionals bij veranderingsprocessen, in kritische fasen, in zwaar weer en bij het zoeken naar verdere ontwikkeling.
Onze opdrachtgevers zijn zeer divers, zij komen zowel uit de profit sector als de overheid en non-profit, grote en kleine organisaties, internationaal en lokaal. Ook interne en externe advies- en onderzoeksbureaus behoren tot onze klanten.