Kenmerkend voor de werkwijze van de Associatie is dat wij als adviseurs sterk gericht zijn op ontwikkeling en "empowerment". Dit betekent: zicht krijgen op en verwerven van kwaliteiten die het mogelijk maken om meer greep te krijgen op de eigen situatie. We vinden het belangrijk om samen met de managers die intern de verantwoordelijkheid dragen voor het trekken van veranderingsprocessen en met interne maar ook met externe collega adviseurs "de klus te klaren".
Uitgangspunt daarbij is de vorming van efficiënte teams waarin ieder op zijn kracht tot zijn recht kan komen om bij te dragen aan het gewenste resultaat en niet het verkopen van zoveel mogelijk producten of uren aan onze klanten. Onze interventies hebben vaak het karakter van het creëren van een doorbraak.