• We streven ernaar duidelijke afspraken te maken, zodat onze bijdrage optimaal aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. Zo is het volstrekt helder wat hij van ons kan verwachten en liggen realistische resultaten vast. De klant kan zich daarop richten.
  • Door interventies willen we beweging creëren, ruimte scheppen en perspectieven bieden. Vaak zullen deze interventies gelijktijdig op verschillende niveaus binnen de organisatie, de context of een persoon plaatsvinden.
  • We vinden het belangrijk evenwicht te scheppen in de complexe beïnvloedingsrelaties binnen het klantensysteem en ook met ons. Gelijkwaardigheid is daarbij een belangrijke waarde.
  • We zijn er niet om kant-en-klare, onwrikbare recepten aan te reiken. Liever streven we ernaar in interactieve werkvormen samen oplossingen uit te werken of door de klant te laten ontwikkelen.
  • Bij adviesprojecten is doorgaans één van de partners aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Hij of zij blijft eindverantwoordelijke voor het project. Zo vormen we een efficiënt team dat vat heeft op de situatie en waarin alle betrokkenen tot hun recht kunnen komen.